Cicle formatiu grau superior GUIA, INFORMACIÓ I ASSITÈNCIES TURÍSTIQUES

Famíla professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 2 cursos/2000 hores
Modalitat: Presencial-DUAL

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint viatgers i clients, en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

FP DUAL

Possibilitat de realitzar 1000 hores de formació en institucions i empreses punteres del sector amb contracte. Aquesta opció suposa un component pràctic important en l’aprenentatge i una experiència laboral indispensable en el currículum amb possibilitat de continuïtat.

Cicles formatius de grau Superior

Aprenentatges

Participació en pràctiques reals del centre
Simulació guia i informació
Atenció al client i protocol
Comercialització de destinacions turístiques
Disseny de productes turístics

Cicles formatius de grau Superior

Titulació

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior.

Oportunitats

Camp professional
Aquest professional exercirà l’activitat al sector turístic, entès en el seu sentit més ampli, el qual inclou tot tipus d’esdeveniments, terminals de viatgers i empreses de transport, a més de les àrees turístiques tradicionals, com ara destinacions i punts d’informació, entre d’altres.

Llocs de treball
Guia local
Guia acompanyant
Guia en emplaçaments de béns d’interès cultural
Personal informador turístic.
Cap d’oficines d’informació
Personal promotor turístic
Personal tècnic d’empresa de consultoria turístic
Personal assistent en mitjans de transport
Personal assistent en fires, congressos i convencions

Cicles formatius de grau Superior