Cicle formatiu grau superior Cuina i gastronomia

Famíla professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 2 cursos/2000 hores
Modalitat: Presencial-DUAL

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

FP DUAL
Possibilitat de realitzar 1000 hores de formació en empreses punteres del sector amb contracte. Aquesta opció suposa un component pràctic important en l’aprenentatge i una experiècia laboral indispensable en el currículum amb possibilitat de continuitat.

Aprenentatges

Processos, tècniques culinàries i disseny
Organització d'equips i tècniques de lideratge
Tastos sensorials i organolèptics de productes
Participació en concursos gastronòmics
Participació en fires i esdeveniments del sector
Projectes innovadors aplicats a la gastronomia

Titulació

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior.

Oportunitats

Camp professional
Aquest professional exercirà l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment del sector de l’hoteleria i en concret, del subsector de la restauració, i podrà actuar en els petits establiments, en moltes ocasions, com a propietari o propietària i responsable de cuina simultàniament.

Llocs de treball
Director o directora d'aliments
Director o directora de cuina
Cap de producció de cuina
Cap de cuina
Cap de partida
Cap de serveis d'àpats de càtering
Cap d'economat i celler<