Cicle formatiu Direcció de Serveis en Restauració

Família professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 2 cursos/2000 hores
Modalitat: Presencial-DUAL

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

FP DUAL
Més de 1000 hores de formació en empreses punteres del sector amb contracte. Aquesta opció suposa un component pràctic important en l’aprenentatge i una experiècia laboral indispensable en el currículum amb possibilitat de continuitat.

Aprenentatges

Processos i tècniques de sala i de restaurant
Organització d'equips i tècniques de lideratge
Tastos sensorials i organolèptics de productes
Participació en concursos de l'especialitat
Participació en fires i esdeveniments del sector
Projectes innovadors aplicats a la restauració

Titulació

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica superior.

Oportunitats

Camp professional
Aquest professional exerceix l’activitat tant en grans com en mitjanes i petites empreses de restauració del sector públic o privat. En aquest cas, realitza les seves funcions sota la dependència de la direcció o gerència de restaurant, o superior jeràrquic equivalent. També poden desenvolupar l’activitat professional en l’àmbit del comerç de vins i d’altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

Llocs de treball
Personal director d’aliments i begudes
Personal encarregat d’economat i celler.
Cap de sala.
Cap de banquets.
Personal supervisor de restauració moderna.
Maître.
Personal encarregat de bar-cafeteria.
Cap d’operacions de càtering.