Auxiliar de pastisseria i FORNERIA

Família professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 1 curs / 1000 hores
Modalitat: Presencial

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Aquests estudis capaciten per ajudar a elaborar productes de fleca, pastisseria i confiteria; elaborar i muntar postres de restauració, compondre, acabar i presentar els productes elaborats mitjançant tècniques decoratives i innovadores.

FCT
180 hores de pràctiques en empreses del sector per a una millor incorporació al món laboral

Aprenentatges

Tècniques elementals de pastisseria, rebosteria i confiteria
Presentació atractiva de productes acabats de forneria i pastisseria
Tècniques de venda
Participació en fires del sector i esdeveniments gastronòmics

Titulació

PFI Auxiliar de pastisseria i forneria

Oportunitats

Camp professional
Aquest professional exerceix la seva activitat en forns i pastisseries treballant per compte d'altri en petites, mitjanes i grans empreses d'aquest sector productiu. Així mateix, pot desenvolupar la seva activitat, seguint instruccions i amb cert grau d'autonomia, en petits establiments dedicats a la producció i venda d'aquests productes

Llocs de treball
Auxiliar de Forner/a.
Auxiliar de Pastisser/a
Auxiliar de Reboster/a
Auxiliar de magatzem de pastisseria
Empleat/da d'establiment de pastisseria