IFE Hoteleria : Auxiliar en serveis de restauració i elaboració d’àpats

Família professional: Hoteleria i Turisme
Durada: 4 curs / 3360 hores
Modalitat: Presencial

Els Itineraris Formatius Específics són ensenyaments professionals dirigits a alumnes entre 16 i 20 anys (durant l’any en que s’inicia l’itinerari formaiu) amb NEE associades a una discapacitat lleu o moderada que no es trobi en disposició de seguir la formació professional ordinària.

Amb una durada de 4 anys, els itineraris formatius específics inclouen continguts professionalitzadors i prioritzen les unitats de competència que més afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia personal, la relació social i la inserció laboral i constitueixen la concreció de l’atenció educativa, personalitzada en funció de la intensitat de suport que requereix l’alumne.

FCT
385 hores de pràctiques en empreses del sector per a una millor incorporació al món laboral

Aprenentatges

Tècniques elementals de cuina i restaurant
Coneixement de productes alimentaris
Participació en concursos i banquets
Participació en fires i esdeveniments del sector
Projectes innovadors amb productes per a diferents elaboracions

Titulació

IFE en hoteleria: PFI Auxiliar ens serveis de restauració i elaboració d’àpats

Oportunitats

Camp professional
Aquest professional auxiliar exerceix la seva activitat per
compte aliena en petites, mitjanes i grans empreses del
sector de l’hoteleria, en establiments de restauració, bars,
cafeteries, en botigues tendes especialitzades en menjars,
dinars, preparats i en empreses dedicades a
l’emmagatzemament, envasament i distribució de
productes alimentaris

Llocs de treball
Auxiliar de cuina.
Ajudant d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.
Auxiliar de cambrer en sala.
Auxiliar de cambrer en bar-cafeteria.
Auxiliar o ajudant de bàrman.


Descarregat el tríptic [pdf]