INNOVA FP

El centre està inclòs en el programa Innova FP, i els objectius són:

  • Actualitzar coneixements a la Formació Professional.
  • Treballar en projectes d’innovació i transferència de coneixement amb valor educatiu i empresarial.
  • Esdevenir un referent en innovació en el territori (PIME i altres organitzacions).
  • Impulsar i fomentar la cultura innovadora de la comunitat educativa.
  • Millorar la formació de l’alumnat mitjançant la seva participació en projectes innovadors que contribueixin a l’adquisició i consolidació de nous continguts, habilitats i actituds, i que li facilitin la futura inserció laboral.
  • Establir nous vincles amb empreses i altres organitzacions.
  • Definir i desenvolupar estratègies de relació i afavorir les vies que facilitin la cooperació en el camp de la innovació i la transferència de coneixement entre els centres educatius i les empreses, entitats i particulars.
  • Desenvolupar activitats internes dins del centre, en col·laboració amb el programa Emprèn FP.
  • Dinamitzar sessions de difusió al centre, i a fora, dels coneixements adquirits a les sessions de xarxa del programa d’Innovació i transferència de coneixement.

II Trobada Escola Empresa.