EMPRÈN FP

El centre està inclòs en el programa Emprèn FP, i els objectius són:

– Fomentar la interdisciplinarietat en els projectes de síntesi cercant sinergies de cooperació entre les diferents famílies professionals.
– Estimular les capacitats emprenedores de l’alumnat.
– Apropar els projectes a la realitat de l’entorn.
– Impulsar i fomentar la cultura emprenedora de la comunitat educativa.
– Incrementar la presentació de projectes de síntesi a premis i concursos.
– Desenvolupar activitats internes dins del centre, en col·laboració amb el programa Innova FP.